Gezinsbegeleiding

Iedere ouder kent zorgen en twijfels in de opvoeding van hun kind. Een kind opvoeden met een diagnose als ADHD of een autisme spectrum stoornis brengt daarnaast eigen onzekerheden en moeilijkheden met zich mee. Veel ouders zien zichzelf voor nieuwe vragen en uitdagingen staan wanneer hun kind in een nieuwe ontwikkelingsfase komt.

Als pedagoog heb ik inmiddels een flink aantal jaren ervaring in het ondersteunen van ouders met opvoedingsvragen.
Als moeder van drie kinderen heb ik inmiddels zelf ook ruimschoots ervaren hoe onzeker en onmachtig je je soms kunt voelen.
Vanuit deze ervaringen wil ik de vragen van het gezin centraal zetten, om vervolgens samen te kijken wat de oplossing kan zijn. Ik probeer hierbij zo breed mogelijk te kijken en waar het kan, naast de ouders ook de kinderen bij de begeleiding te betrekken. Verschillende werkvormen kunnen hierbij worden ingezet; gesprekken met ouders, al dan niet met (oudere) kinderen aan tafel, een aantal sessies met ouders en kinderen in de speelkamer of een sessie alleen voor broertjes en zusjes.

Gezinsbegeleiding kan een (op zichzelf staand) onderdeel zijn van de individuele therapie van een van de gezinsleden.
Gezinsbegeleiding kan ook los van therapie ingezet worden.

Je kunt contact met mij opnemen wanneer er binnen je gezin opvoedingsvragen spelen, samen kunnen we bekijken wat een passend aanbod is.