Psychomotorische kindertherapie

Psychomotorische kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. De therapie heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer in beweging te krijgen.

Psychomotorische kindertherapie sluit aan bij dat wat een kind van nature al graag doet en kan: bewegen en spelen!
Beweging en spel geven kinderen een manier om uit te drukken wat zij vaak met woorden niet duidelijk kunnen maken.
Als psychomotorisch kindertherapeut maak ik hiervan gebruik om kinderen een stapje verder te helpen in hun groei.

 

Binnen de therapie stem ik af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speel ik in op zijn gevoelens en behoeftes.
Zo kan het accent in de therapie liggen op:

  • het samen met het kind stil staan bij het Ik; wie ben ik? wat wil ik? wat kan ik? wat voel ik?
  • het leren grip krijgen op de eigen emoties en zicht krijgen op die van de ander
  • het sociale functioneren (omgang met de ander)
  • cognitieve vaardigheden zoals bijvoorbeeld planmatig werken

Binnen de veilige therapeutische omgeving krijgt het kind de kans om nieuwe ervaringen op te doen  en/of negatieve ervaringen te verwerken.
Samenwerking met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind ondersteunen het proces en zorgen ervoor dat ouders en kind weer in staat zijn om op eigen kracht verder te gaan.