Voor wie?

Wanneer ouders of andere belangrijke personen zorgen hebben over de ontwikkeling van een kind kan psychomotorische kindertherapie een ingang zijn om te helpen.
Zorgen kunnen ontstaat omdat een kind ander gedrag laat zien dan zijn omgeving van hem gewend is. Een kind kan zich bijvoorbeeld meer gaan terugtrekken of juist sneller boos worden. Er kunnen opstapelende conflicten zijn met andere kinderen of volwassenen. Kinderen kunnen psychische klachten ook uiten in lichamelijke signalen zoals buikpijn of hoofdpijn.
Kinderen die zich niet fijn voelen komen minder goed tot ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om samen met hen op zoek te gaan naar een oplossing voor hun problemen.

Psychomotorische kindertherapie is een vorm van therapie waarbij ik kinderen op non-verbale manier help zoeken naar aan hun eigen oplossing. Via spel en beweging werken kinderen vrijwel onbewust aan de problemen. Waar nodig en mogelijk werk ik  juist wel aan een stukje bewustwording van gedrag.

Kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 4 tot ongeveer 12 jaar kunnen bij mij terecht voor psychomotorisch kindertherapie.