Groepsaanbod

Ik verzorg trainingen en bijeenkomsten aan kleine groepen kinderen. Deze kunnen zowel in Praktijk078 als op school of op een andere locatie plaatsvinden.

Weerbaarheidstraining
Weerbaar zijn betekend voor jezelf op kunnen komen, je mening durven geven en op een positieve manier met anderen om willen gaan. Er hoort ook bij dat je bewust bent van hoe je je voelt en weet wat je sterke en minder sterke eigenschappen zijn. Veel kinderen vinden dit lastig. Een training kan kinderen helpen hierin een groei te maken.

‘Samen Sterk met een kwispel’
In samenwerking met Monique Deugd en Sandra Aerns heb ik de weerbaarheidstraining ‘Samen Sterk met een Kwispel’ ontwikkeld. Het is een unieke training, waarbij drie hulphonden onderdeel uitmaken van het team.

Aanmelden
Je kunt je kind voor de weerbaarheidstraining of ‘Samen Sterk met een Kwispel’ aanmelden, door een email te sturen of telefonisch contact met me op te nemen.
De trainingen starten bij voldoende aanmeldingen.

Ik heb veel ervaring in het werken met groepen kinderen binnen het (speciaal) basisonderwijs.
Wanneer een training op school wordt gegeven, wordt er nauw samengewerkt met de leerkrachten, intern begeleider of schoolmaatschappelijk werk. Bij voorkeur wordt de training met een van deze disciplines samen gegeven.