Sterk met een Kwispel

Sterk met een Kwispel is een unieke oplossings- en ervaringsgerichte weerbaarheidstraining voor kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, waarbij drie gecertificeerde zorghonden, Shaggy, Mica en Solo, onderdeel uit maken van het team. Monique Deugd en Sandra Aerns zijn de eigenaren van deze zorghonden en zij werken samen met Manon. Het gehele team heeft veel ervaring in het werken met kinderen met en zonder beperking. De training wordt zowel individueel als in een klein groepsverband aangeboden (max. vier deelnemers).

De kracht van Sterk met een Kwispel…

Tijdens de training worden de zorghonden ingezet, waarbij er oplossings- en ervaringsgericht wordt gewerkt. Door deze manier van werken doen kinderen positieve leerervaringen op. De inzet van zorghonden binnen de weerbaarheidstraining leert kinderen veel over hun eigen gedrag. Doordat honden sterk reageren op de non-verbale signalen van kinderen en veel minder op wat er wordt gezegd, ervaren kinderen ‘aan den lijve’ dat wat zij zeggen totaal anders kan zijn dan wat zij uitstralen. Daarbij komt dat honden het heerlijk vinden om keer op keer hetzelfde spelletje te spelen. Zij hebben geen oordeel over mensen en geven kinderen de gelegenheid om binnen een veilige omgeving nieuwe manieren van reageren te oefenen. Samen met een hond kan een kind net zo lang oefenen totdat een vaardigheid lukt. Een kracht in het samenwerken met honden is ook dat eventuele drempels in het contact met anderen worden verminderd.

Vanuit de psychomotorische kindertherapie worden oefeningen gebruikt die het lichaamsbewustzijn (wat voel ik aan emoties in mijn lijf, hoe sta ik stevig, wat straal ik uit naar anderen toe.) van de kinderen vergroten. Er is veel aandacht voor samen ervaren en samen doen. Naast de ervaringen met de honden oefenen de kinderen ook met elkaar en wordt er een beroep gedaan op het sociaal samenwerken tussen kinderen.

Kortom; leren en ontwikkelen door met elkaar in beweging te zijn!

Om ieder kind individuele aandacht te kunnen geven houden we de groepjes klein, 3 tot 4 kinderen.
De cursus bevat 6 bijeenkomsten waarbinnen verschillende thema’s behandelend en herhaalt worden.
De nadruk ligt op sociale vaardigheid en weerbaarheid. Voorbeelden van thema’s die aan bod komen:

    • Aangeven en respecteren van grenzen,
    • Samenspelen/ samenwerken,
  • Wat zeg je met je lichaamstaal.

De cursus kost € 360,00 exclusief btw.

De cursus start bij voldoende aanmeldingen.