Voor verwijzers

Bent je als leerkracht, hulpverlener, arts, para medici of andere professional op zoek naar een vorm van kindertherapie?

Psychomotorische kindertherapie sluit aan bij dat wat kinderen van nature graag doen: Spelen en Bewegen! De therapie is bedoeld voor kinderen die vast lopen in hun ontwikkeling in dit in hun gedrag laten zien. Een vastlopende ontwikkeling uit zich bijvoorbeeld in opvallend, niet bij het kind en zijn leeftijd passend gedrag. De therapie heeft als doel de ontwikkeling weer ‘in beweging’ te krijgen.

Kijk hier voor welke hulpvragen en problematiek deze vorm van therapie geschikt is.

Meer informatie over de kosten vind u hier.

De therapie wordt vergoed vanuit het aanvullende verzekeringspakket. Meer informatie hier over vindt je op zorgwijzer.nl

Het is soms mogelijk om voor psychomotorische kindertherapie een PGB aan te vragen via het Jeugdteam. Ook kunnen scholen psychomotorische kindertherapie voor hun leerlingen aanvragen via het samenwerkingsverband.

Je kunt met vragen of voor overleg telefonisch contact opnemen of een e-mail sturen naar info @ manon-kindertherapie.nl

Op dit moment heeft MANON Kindertherapie & Begeleiding geen wachtlijst voor de therapie en kan er vrijwel direct gestart worden.