Opbouw van de therapie

Psychomotorische kindertherapie (pmkt) is een individuele therapie voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 12 jaar. De duur van de therapie is sterk afhankelijk van de hulpvraag en de ontwikkeling van het kind. In het algemeen kan de therapie binnen een schooljaar worden afgerond (15 tot 20 sessies).

De therapie wordt in eerste instantie wekelijks gegeven. Een sessie duurt 45 minuten, waarvoor een uur wordt berekend (hierin worden ook de voorbereiding, verslaglegging en overige administratie meegenomen).
Er wordt gestart met een onderzoeksfase. De onderzoeksfase bestaat uit:

  • intake gesprek
  • 3 x observatiesessie
  • in overleg opstellen van de behandeldoelen

Wanneer ouders na de observatieperiode besluiten akkoord te gaan met het behandeladvies start de behandelfase. In overleg met ouders wordt regelmatig een evaluatiemoment ingepland waarin de behandeling geëvalueerd wordt. Na een evaluatie word bepaald of de therapie verlengd of afgerond zal worden.